ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( فرمان روا اشرفی

چه گونه از اشکال دستگاه لیزر های دستگاه لیزر دانی استفاده ببریمکالادیوم #40; حقیقت ما در سرزمین خودمون چقدر ازین دانشجوها و امکانات و مزارع و فروغ کافی داریم برای این فعالیت ها ؟!؟! )

دستورها اضطراری :

ستاره ای
ستاره ای

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در بهار بذر این گیاه را در باطن دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این عمل از خاک کوکوپیت همراه پرلیت به کارگیری میکنید . در آغاز خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده بعد هر بذر را باطن هر سلول بکارید . این رویه سبب ساز ارتقاء راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار برگه شدن از داخل سلول خارج شده و به درون دستگاه لیزر دان 6 منتقل می گردد و تا زمانه انتقال به زمین مهم سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

ستاره ای
ستاره ای
دستگاه لیزر
در آغاز کود کن دستگاه لیزر د رها شونده در فیس تمایل در زمستان به خاک خود بیش تر فرمایید تا در زمان فصل پرورش نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل پس از رفع سرمای بهاره , پاره ای ماسه یا این که خاک نباتی به خاک بیشتر نمایید و زمین را ب دستگاه لیزر ه خوبی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای جلوگیری از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی فرمائید . این محصول برای م دستگاه لیزر ساحت 5 متر مربع ایجاد شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمائید . در نوبت اولیه صبح ها به طور روزانه با آبپاش زمین را طوری آبیاری فرمائید که کود الک شده دستگاه لیزر جابجا نشده و در نتیجه بذر جابجا نشود , که در غیر این صورت بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد بین 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین دوره برای جلوگیری از اشتباه دریافت کردن نشا سبز شده با علو دستگاه لیزر فه ی هرز از علف کشی دوری کنید . بعد از 4 صفحه شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و اعتنا بفرمایید که با علف کش های همگانی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی خوش دستگاه لیزر و پر دستگاه لیزر خواهید بود .
دستگاه لیزر
ستاره ای دستگاه لیزر
ستاره ای

محصولات مرتبط
کلم زینتی قرمز
بذر کلم زینتی قرمز F1
5 , 000 تومان
شمعدانی سفید
بذر شمعدانی F1 رقم Maverick White
8 , 000 تومان

موریک استار
بذر شمعدانی f1 رقم MAVERICK